KNJIGE

 

Iz recenzije:

Knjiga "Noćno mokrenje kod dece i omladine" autora Branislava Stankovića je prva ovakve vrste u našoj zemlji, te njena pojava predstavlja krupan i značajan doprinos našoj stručnoj i naučnoj literaturi. Ona je plod pionirskog i višegodišenjeg rada autora na sistematizaciji znanja i iskustva iz ove izuzetno značajne oblasti lečenja i rehabilitacije dece i omladine sa problemima noćnog mokrenja. Kolega Stanković je proučavajući ovaj problem i njegovo rešavanje sa medicinskog aspekta u okviru poremećaja psihomotornog sprega, na osnovu ličnog iskustva i znanja pokušao da sagleda mnogo kompleksnije kao složen problem tj. multidisciplinarni pristup i to pored medicinskog pogleda i sa psihološkog, pedagoškog, defektološkog i socijalnog aspekta.

Ulažući sav svoj entuzijazam, trud i znanje, koristeći postojeća svetska iskustva u ovoj oblasti, posećujući svetske centre i klinike, snagom sopstvenog i samostalnog dugogodišnjeg kliničkog rada iz Neuropsihologije razvojnog doba došao je do jedinstvene metodologije u dijagnostici i tretmanu noćnog mokrenja i drugih psihosomatskih smetnji, i upravo taj pristup je novina koja čini ovu metodu originalnom i jedinstvenom u odnosu na sve druge do sada.

U prvom delu knjige izneti su pregledno i detaljno svi relevantni podaci iz korelativne neuroanatomije i funkcionalne neurologije uzroka, poremećaja i posledica noćnog mokrenja u okviru poremećaja psihomotornog sprega. Slede zatim metodološki postupci obrađeni multidisciplinarno u okviru terapijskih postupaka na reedukaciji i rehabilitaciji dece i omladine sa noćnim mokrenjem .

Ono što ovu metodu čini posebnom je da je potpuno bezbolna metoda, nema kontraindikacija i što je veoma važno, uključuje aktivno roditelje kao saradnike u rehabilitaciji ove dece. Na kraju, u knjizi su izneti samo neki ilustrativni primeri više hiljada slučajeva koje je u svojoj ordinaciji - savetovalištu "ORTOSMEDIC" kolega Stanković uspešno lečio, kao i pisma zahvalnosti svojih izlečenih pacijenata i njihovih roditelja.
Evidentno je da ova knjiga kao kruna višegodišenjeg uspešnog rada i iskustva autora B.Stankovića u oblasti poremećaja noćnog mokrenja može biti od koristi svim stručnjacima koji se bave ovom problematikom, kao i roditeljima dece sa ovim poremećajem.

Recenzenti:
Prof.dr.sci.med Dušan Kunej
Mr.sci. Tomislav Stanković

 

Iz recenzije:

Knjiga "Noćno mokrenje, tikovi i mucanje kod decce i omladine", autora prof. def. spec. somatoped Branislava M.Stankovića i dr. med. Vesne B. Stanković je nastavak kontinuiranog i viđegodišnjeg plodnog rada autora na sistematizaciji znanja i iskustva iz ove izuzetno značajne oblasti lečenja i rehabilitaciji decei omladine i predstavlja krupan i značajan doprinos stručnoj i naučnoj literaturi. Proučavajući probleme psihosomatskih oboljenja i poremećaja a posebno noćnog mokrenja, tikova i mucanja kod dece i omladine, njihovo rešavanje sa medicinskog aspekta u okviru poremećaja psihosomatskog sprega, autori su na osnovu ličnog iskustva i znanja pokušali da sagledaju mnogo kompleksnije, kao složen problem u okviru multidisciplinarnog pristupa sa medicinskog, psihološkog, pedagoškog, defektološkog i socijalnog aspekta, objedinijući u okviru jedinstvene i patentirane metode Ortosmedic Stanković.

Ulažući sav svoj entuzijazam, trud i znanja, koristeći postojeća svetska iskustva u ovoj oblasti, posećujući svetske centre i klinike, snagom sopstvenog i samostalnog dugogodišnjeg rada iz Neuropsihologije razvojnog doba došlo se do jedinstvene metodologije u dijagnostici i tretmanu noćmog mokrenja, tikova i mucanja kod dece i omladine, i upravo taj prostup je novina koja čini ovu metodu jedinstvenom i originalnom u odnosu na sve druge do sada.

U prvom poglavlju knjige izneti su pregledno i detaljno svi relevantni podaci iz korelativne neuroanatomije i funkcionalne neurologije, posebno klinički aspekti i razvojne faze uzroka i posledica noćnog mokrenja, tikova i mucanja u okviru poremećaja psihomotornog sprega. Slede zatim metodološki postupci u okviru dijagnostičkih i terapijskih metoda, reedukcije psihomotorike, vežbi za psihomotornu relaksaciju i kombinaciju sa masažom, akupresurom, refleksoterapijom po metodi Ortosmedic-Stanković, sa detaljnim prilozima akupresurnih tačaka u vezi noćnog mokrenja, tikova i mucanja. Sastavni deo ove metode čini zaštićen i patentiran dijetetski preparat ENURENION. Ono što čini ovu metodu posebnom, da je potpuno bezbolna, da nema kontraindikacija i što je veoma važno uključuje aktivno roditelje kao saradnike u rehabilitaciji ove dece. U drugom delu knjige su prezentirani de primera iz veom obimne i uspešne prakse ordinacije savetovališta "ORTOSMEDIC" u rešavanju problema noćnog mokrenja i posebno značajno mesto u uspešnom rešavanju tikova i mucanja kod dece i omladine, što potvrđuju pisam zahvalnosti izlečenih pacijenata i njiovih roditelja.

Evidentno je da ova kao i prethodna knjiga, nastala kao kruna višegodišnjeg uspešnog rada i iskustava B. Stankovića, obogaćena značajnim doprinosom kliničkog aspekta od strane dr. med. Vesne Stanković u oblasti psihosomatskih poremećaja noćnog mokrenja, tikova i mucanja, može biti od koristi svim stručnjacima koji se bave ovom problematikom, kao roditeljima dece sa ovim poremećajima.

Recenzenti:
Prof.dr.sci.med Dušan Kunej
Mr.sci. Tomislav Stanković

 

 

 

Mišljenje ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije:

Knjiga je zavedena u CIP (Katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd) i ima ISBN broj: 86-82507-41-2