O NAMA...

ORTOSMEDIC je ustanova koja jedina u svetu isključivo rešava problem noćnog mokrenja i to sa najvećim ispehom. Potvrda uspeha su mnogobrojna naučna priznanja i pisma zahvalnosti izlečenih. ORTOSMEDIC je rešio problem noćnog mokrenja kod pacijenata starosti između 5 i 35 godina starosti koje su mnoge klinike i stručnjaci otpisali.

ORTOSMEDIC
je sve svoje metode patentirao i zaštitio kod Jugoslovenske autorske agencije i međunarodnih naučnih foruma. Sertifikate možete pogledati ovde...

Ortosmedic vodi Branislav M. Stanković, Graduated special education professor, major in psychophysical disability. On kaže: "...U svom radu objedinio sam saznanja i dostignuća iz neuropsihologije razvojnog doba, medicine, psihologije i defektologije. Neke metode zasnovane na najnovijim naučnim dostignućima delimično sam modifikovao na osnovu sopstvenog naučnog iskustva, čime sam stvorio jedinstvenu metodu u dijagnosticiranju i tretmanu noćnog mokrenja kod dece i omladine, i drugih psihosomatskih smetnji. Ove smetnje, zbog svoje kompleksnosti, zahtevaju multidisciplinarni pristup i upravo je takav novi pristup novina koja čini ovu metodu drugačijom i jedinstvenom u odnosu na sve druge do sada. Naravno, bila su dragocena iskustva i saradnja sa kolegama i stručnim timom konsultanata. Diplomirao sam na beogradskom univerzitetu, usavršavao se na evropskim i američkim klinikama. Za svoj rad posedujem mnogobrojna naučna priznanja, a najveće priznanje su mi pisma zahvalnosti pacijenata koji su do sada prošli kroz ORTOSMEDIC savetovalište..."