PREPARATI

ENURENON® - dijetetski proizvod

Sirup ENURENON® predstavlja nutritivnu podršku lečenju noćnog mokrenja kod dece i omladine. On spada u grupu dijetetskih proizvoda koji se koriste bez bilo kakvih kontraindikacija.

Dejstvo sirupa:
Vegetativni nervni sistem reguliše akt mokrenja. Stresogene situacije u toku dana preko vegetativnog nervnog sistema iritiraju više simpatikus dok noću više dominira parasimpatikus, koji ima tendenciju opuštanja unutrašnjeg mišića stezača bešike. Pošto je unutrašnji mišić stezač opušteniji, a nadražaj bešike, kad je puna, ide preko glavnog karličnog nerva do krsnog dela kičme gde je refleksni centar, imamo reakcije parasimpatikusa koji vrši kontra stezanje mišića zida, opušta još više mišić stezač, što dovodi do refleksnog umokravanja, zbog toga što u snu nadražaj iz krsnog dela ne stigne pravovremeno do kore velikog mozga i dete ne može da se pravovremeno probudi i svesno mokri. Praktično to znači da je jedan od osnovnih uzroka mokrenja u krevetu disharmonija pojedinih delova psihomotornog sprega.
Svojim aktivnim komponentama sirup deluje da se simpatikus i parasimpatikus dovedu u stanje uravnoteženog delovanja, odnosno da ni jedan od njih ne bude izrazito nadraženiji, što uz smanjenje napetosti pre spavanja i očvršćavanje i činjenje osetljivijim unutrašnji otvor bešike, omogućava da od refleksnogs centra do kore velkog mozga informacija o potrebi mokrenja stigne blagovremeno i na taj način se stvore uslovi da se dete probudi i svesno mokri.

Osnovne prednosti ENURENON® sirupa u odnosu na lekove i čajeve su:
- nema kontraindikacija
- lako se sprovodi terapija, jer se sirup odlično podnosi
- mogu ga uzimati i bubrežni bolesnici
- jednostavan način upotrebe olakšava terapiju i čini je lako primenljivom
- primena sirupa ne uslovljava zabranu uzimanja hrane i tečnosti uveče
- podiže vitalnost, odnosno imunitetne funkcije organizma

Zdrastvena ispravnost, hemijske i mikrobiološke analize ENURENON-a® izvršene su u :

- Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja, Beograd, 28.jun 1993.god II-8 br, 1642/2
- Zavodu za preventivnu medicinu - Vojno medicinska akademija, Beograd, br uzorka 43/01 od 11.04.2001.god

Zaštićen je kod Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu Beograd, br. Z-134-95 prema međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga broj 5 41 i 42. i kod JAA - Autorske agencije za Srbiju br. S - 39/1993